۱۳۹۴ دی ۳۰, چهارشنبه

بچه های فوتبالی لاهیجان


 ایستاده ازچپ براست آقایان هوشنگ زنگنه.زنده یاد بهمن خواجه اختران .نادر محیطی.محمد مطلبی.بیژن قنبری.  پاتیمار.حسن شعبانزاده.هادی ضیامحسنی.زنده یادان حسین روحانی وعلاکوشالی.بهروز عظیمی و؟
نشسته ازچپ براست آقایان زنده یاد احمد صمدی .اسد خاکپور .محمدامامپور.شاپور وزیری.محمدعلی آزادسرو.؟
نوری کوشالی.محمدرضامحجوبی ومحمدعلی رضایی ،اگردرشناسایی دچاراشتباه شدم پوزش میطلبم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر