۱۳۹۴ دی ۲۴, پنجشنبه

از راست پورنصیری _حسنی _ سید اسماعیل امام پور_ناظر خرید برگ سبز سازمان چای_کارخانه میر حسن امام پور

سماعیل امامپوردر وسط مدیرکارخانه چای مریدان بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر