۱۳۹۵ تیر ۳۱, پنجشنبه

جناب کیوان پندی در صفحه اش در اینستاگرام گذاشته است

حیدر خان فشتالی ویارانش در
سال هزارو سیصد خورشیدی

در دیار سیاهکل که عصر ارباب و رعیتی پشت سر گذارده می شد ومرکز فئودال نشین روستاهای اطراف بود، فرد شجاع ومبارزی به نام حیدر خان که به مانند پدرانش زیر بار زورگویی و باج خواهی حکومتی ها نمی رفت به همراهی برادر خود قره خان، در این راه گروهی از طرفدارانش را رهبری می کرد که به ظن حاکمان و حکومتی ها "یاغی"  نامیده می‌ شدند
حیدر خان فشتالی در واقع دهقان مبارز علیه فودالیسم واز هم پیمانان میرزا کوچک بود که اسیر تطمیع عوامل حکومت رضاخان نشد و عاقبت در سال ۱۳۰۹ شمسی توسط عمال حکومت دستگیر و به دار آویخته شد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر