۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

بازار سنتی سیاهکل

 
 بازار سنتی سیاهکل_این عکس را پدرم سیدعبدالوهاب توکلی گرفته است ، در سال 1321در سیاهکل واز بازار سنتی هفتگی گرفته شده است ، آن دورتر و تقریبآ  وسط عکس آن جوان فکلی هم محمدخردادپور ایستاده است که کارمند اداره مالیه یا دارایی لاهیجان بودو با پدرم دوستی داشت .  و آن فکلی باشاپو کنار درخت سمت راست،دایی من ابوالقاسم فلاح خیر و سمت چپ علی اصغر شمس محمدی از بزرگان لاهیجان است، روی هم رفته عکس قدیمی محشریه و من بازهم بیاد دوربین و سه پایه پدرم افتادم روحش شاد ، پدرم عکاسی رابلد بود وبرای اینکار در تهران در عکاسخانه خادمی نامی دوره دیده بود و تاریکخانه داشت و کار ظهور و ثبوت  و چاپ را خودش انجام میدادو چندین آلبوم ازاو بیادگار مانده .است که بتدریج بنمایش میگذارمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر