ه‍.ش. ۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

بازار سنتی سیاهکل_این عکس توسط پدرم سید وهاب گرفته شده و در سال 1321در سیاهکل واز بازار سنتی هفتگی گرفته شده است ، آن دورتر و تقریبآ وسط عکس آن جوان فکلی هم خردادپور ایستاده است که کارمند اداره مالیه یا دارایی لاهیجان بودو با پدرم دوستی داشت . و آن فکلی باشاپو کنار درخت سمت راست،دایی من و سمت چپ آقای شمس محمدی از بزرگان لاهیجان است، روی هم رفته عکس قدیمی محشریه و من بازهم بیاد دوربین و سه پایه و خودپدرم افتادم روحش شاد ، پدرم عکاسی رابلد بود وبرای اینکار در تهران دوره دیده بود و تاریکخانه داشت و کار ظهور و ثبوت و چاپ را خودش انجام میدادو چندین آلبوم ازاو بیادگار مانده است که بتدریج بنمایش میگذارم

 
 بازار سنتی سیاهکل_این عکس توسط پدرم سید وهاب گرفته شده و در سال 1321در سیاهکل واز بازار سنتی هفتگی گرفته شده است ، آن دورتر و تقریبآ  وسط عکس آن جوان فکلی هم خردادپور ایستاده است که کارمند اداره مالیه یا دارایی لاهیجان بودو با پدرم دوستی داشت .  و آن فکلی باشاپو کنار درخت سمت راست،دایی من و سمت چپ آقای شمس محمدی از بزرگان لاهیجان است، روی هم رفته عکس قدیمی محشریه و من بازهم بیاد دوربین و سه پایه و خودپدرم افتادم روحش شاد ، پدرم عکاسی رابلد بود وبرای اینکار در تهران دوره دیده بود و تاریکخانه داشت و کار ظهور و ثبوت  و چاپ را خودش انجام میدادو چندین آلبوم ازاو بیادگار مانده است که بتدریج بنمایش میگذارمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر