۱۳۹۴ مهر ۱۹, یکشنبه

اندر وقایع لاهیجان خبر کشته شدن محمدباقر شفیعی در شصت و چهار سال پیش لاهیجان در بین راه لنگرود وعجیب تر اینکه من نمیدانستم عباس پدیدارنظر مدیر و صاحب هتل ابشار خبرنگار بود . ولی میدانستم برادرش اکبرپدیدارنظر مدیر و صاحب سینماهای لاهیجان خبرنگار و فروشنده ی چلنگر بود و یکی از مغازه های دوطرف سردرخراب شده باغ ملی را در اجاره داشت و روزنامه و مجلات میفروخت . برادرکوچکتر محمدباقریا محمد شفیعی که لاهیجانی ها کبلایی صدایش میکردند. مکانیک موتور خانه کارخانه چای توکلی بود . در جوانی سوار موتور گنده میشد و جاده خاکی لاهیجان تهران را با موتور رفت و آمد میکرد

خود عباس پدیدار نظر هم موتور سواربود بعد ها باماشین پابدای روسی که دهه سی در لاهیجان فراوان بود مسافر کشی میکرد . در رانندگی بی کله بود و همیشه عجله داشت و به آب و آتش میزد . یکبار عکس ماشین پابدایش را در روزنامه سبید و سیاه آنموقع انداخته بودند که بالای یک درخت توت قدیمی کنار جاده بود و همانطور بالای درخت مانده بود  و پایین آوردنش بزور و زحمت انجام شد . اونموقع که جرثقیل و این چیزا نبود که ...و  ..راستش حرف پ  لب تاب من گاهگاهی کار نمیکند و مجبورم بجای پ ب بنویسم تا بعدآ تصحیح اش بکنم وپوزش میخواهم
پترو سارپدس با دیگر برادرش ارمنی های یونانی بودند که باتفاق خانواده شان در زمان جنگ جهانی دوم به ایران بیطرف مهاجرت کرده بودند و لاهیجان را انتخاب کرده بودند و نزدیک شهرداری سابق یادقیقآ محل فعلی فروشگاه جهاندیده ها بر خیابان اصلی کارگاه  تراش کاری داشتند و خانه شان شمال سازمان چای  نزدیک خانه قایمی و کشور دوست بود و اولین خانواده ای بودند که سگ خانگی داشتند
حسن کریمی معروف به فندقی روبروی بانک سپه ی خیابان اصلی دوچرخه فروشی و کرایه و اجاره ی دوچرخه و موتورسیکلت داشت بعد به ناصر خسرو تهران مهاجرت کرد و بسیار ترقی کرد  درتهران کارخانه ایران دوچرخ را تاسیس کرد 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر