۱۳۹۵ مرداد ۲۷, چهارشنبه

Huschang Khoschsorur آقای دکتر گرامی، این عکس برای صفحه و رویت شما منظور شده بود یادآور جشن تودیع رئیس دبیرستان عبدالرزاق فیاض لاهیجی میباشد، در این عکس آقایان قنوعی، خودم، فقیهی رئیس دبیرستان و سیروس ضیاء دیده میشوند.

 سیروس ضیاء_ فقیهی_ دکترهوشنگ خوش سرور_قنوعی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر