۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

همه ی بچه های هم سن و سال من ، کنار صمد خان صادقی ....! از عکس های احمدآقا غبرایی در وبلاگ جناب اکبر صفابخش

 اول متوسطه منتصرالملک در اول  یحیی آباد
ردیف اول از راست: مرتضی هوشیان_رضا غبرایی_احمد 
جاماسبی_سعیدی_مهدی ذرعیان_رجب پور_نیا کان
همسر آقا غلام فراش
حمید رضا راجی_جواهری_ابوالقاسم موذنی_حسن صفار حمیدی_داود آرمیون
مسعود ملتشاهی_محمد علی جهانگیر بلور چیان_منوچهر فرزاعی_بهمن رادمریخی_سیروس فلاح خیر_هادی پرو نذیری 
اسماعیل کریمی در دشتی 
سید حجت میر حسینی مقدم_گلزار  معاون  _مدیر صادقی _احمد غبرایی_محمود بزرگبشر
فریدون جهان بخش_احمد رضا راجی_نور محمدی_یداله عابدینپور 
اسفند گلشاهی_علیرضا پیشگاه_بهرام آزاد پیما _بهمن خسروی یکتا_زایری مقدم
حسن گلشاهی_محمد تقی شمسی _محمد رضا محجوبی_حجت معینی_حسن پور(الماسی)-هوشنگ جهانگیر بلورچیان
محمد صداقت_اپرتا_مستجری_یداله فتاحی_مظفری_صبح زاهدی_شمس الدینی
جعفر کیا_محمد مسگرچیان_هادی راستروان_کنفی_محمد پور_گلعلی مباشر امینی -مباشر امینی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر