۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

فرمانداری لاهیجان ایستاده از راست: محمد خروشا - سیروس کنفچیان - فرامرز شمسی - علی مظهری - شاهپور وثوقی - محمد علی ناظمی (فرماندار ) - میرازقی (معاون فرماندار) جلال انصاری(مربی) - سیروس یوسفی - فریدون روحی پور - اصغر مطلبی نشسته از راست : فریدون صمدی - مظفر کمالی - جمشید جهانگیری - ناصر معینی - منوچهر اعتمادی - محمد اتحاد پسند - هادی نوغانچی

فرمانداری لاهیجان
ایستاده از راست: محمد خروشا - سیروس کنفچیان - فرامرز شمسی - علی مظهری - شاهپور وثوقی - محمد علی ناظمی  (فرماندار ) - میرازقی (معاون فرماندار) جلال انصاری(مربی)  - سیروس یوسفی - فریدون روحی پور - اصغر مطلبی
نشسته از راست : فریدون صمدی - مظفر کمالی - جمشید جهانگیری - ناصر معینی - منوچهر اعتمادی - محمد اتحاد پسند - هادی 
  نوغانچی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر