۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

عکسی زیبا در رستوران زیبا کیومرث بازرگان این عکس قدیمی را دوست و از آن خاطره دارد و به دیوار رستورانش آویزان کرده است ، این مرد روستایی هر چند مدتی با این گاو برای کافه پدرش مرحوم تقی بازرگان ذغال میآورده است، دراین عکس تقی بازرگان پشت گاو دورتر از همه ایستاده است اسم کافه تقی بازرگان "تقی آباد " بود وکناراستخر و کنار جادهعکسی زیبا در
رستوران زیبا
کیومرث بازرگان این عکس قدیمی را دوست و از آن خاطره دارد و به دیوار رستورانش آویزان کرده است ، این مرد روستایی هر چند مدتی با این گاو برای کافه پدرش مرحوم تقی بازرگان ذغال میآورده است، دراین عکس تقی بازرگان پشت گاو دورتر از همه ایستاده است اسم کافه تقی بازرگان "تقی آباد " بود وکناراستخر و کنار جاده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر