۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

لاهیجان از عکس های مظفر کمالی


نشسته از راست : فریدون صمدی -رضا فروزان- فرامرز شمسی - هوشنگ میرکیا - سیروس کنفچیان - محمد خروشا - مهدوی - جاوید جهانگیری - منوچهر اعتمادی - هادی نوغانچی - مظفر کمالی - سیروس یوسفی
ایستاده ردیف اول از راست :جلال انصاری - علی مظهری - رضا لاهیجی - بهرام منتصری - مجاوری - هوشنگ زنگانه - محمد علی ناظمی (فرماندار ) - فروتن (رئیس اموزش و پرورش  ) جمشید جهانگیری - عباس جوانمرد - محمد حسن کریم - اصغر مطلبی - محمد اتحاد پسند - هرمز محقق - محسن طوافی - خوشبین
ایستاده ردیف دوم قهرمانان پرتاب  وزنه - دیسک - نیزه از راست : فریبرز کیا موسوی - ابوالقاسم میرصفا - محمد گلشاهی
 لاهیجان از عکس های مظفر کمالی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر