۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

خانه صادقی ها ، اداره میراث فرهنگی شد


 

!خانه صادقی ها ، اداره میراث فرهنگی شد
 — with Alireza Fallakhair.
 ·  ·  · Share · Edit · 15 February
  • Reza Tavakoli خانه صادقی ها در لاهیجان اولین اداره میراث فرهنگی شهر شده است ، ضمن تبریک و خوش آمد گویی، امید است توسط مسئولین تصمیمی اتخاذ شود تا علاقمندان بتوانند از نقاط مختلف این خانه بازدید داشته باشند
   15 February at 20:27 ·  ·  5 people
  • Bahman Moshfeghi 
   خانه ی تاریخی مهدی خان منصورصادقی گیلانی.

   مهدی خان منصورصادقی گیلانی از ملاکین وبازرگانان خوشنام لاهیجان بود.دختر ایشان شادروان مهرانگیزمنصورصادقی .همسر شاد روان مهندس نادر مستوفی محصصی. دایی همسرم بودند که خاطرات زیادی از این خانه دارند.اما دراینجا می خواهم به نقل مستندی از یک رخداد تاریخی که در هفتاد وپنج سال پیش دراین خانه اتفاق افتاد یاد کنم.
   -1- جشن نهضت بانوان.
   درهفته ی اخیرجشن بانوان درمنزل آقای صادقی که رییس انجمن بلدی ومجلسی دیگردرمنزل آقای بصیرالتجارتشکیل گردید. خانم های طبقات مختلف وروئسای ادارات درآن جشن شرکت داشته وآقای شیخ احمد مجتهد صاحب دفترخانه ی رسمی باتفاق خانم خود دراداره ی شهرداری حاضروپس ازصرف چای واظهارخوشوقتی ازرفع حجاب وورود بانوان به اجتماع. ازطرف خیابان به اتفاق خانم خود به منزل مراجعت نمود.   روزنامه ی اطلاعات-1/12/1314شمسی

   -2-دعوت آقای لاهیجی.
   به قراراطلاع حاصله بعضی از صاحبان دفاتراسناد رسمی ودفترعقد وازدواج روحانیون با خانم های شان درنظر گرفته اند درنهضت ترقی خواهانه ی بانوان شرکت نموده وجشن هایی به مناسبت این نهضت منعقد نمایند.
   آقای سید مهدی لاهیجی وخانم شان ازروئسای دفاتراسناد رسمی وخانم های شان وعده ای از محترمین شهروخانم های شان دعوت نمودند که برای صرف چایی امروزدرمنزل آقای منصورصادقی گیلانی حضوربهم رسانند ودرمجلس جشن نهضت بانوان شرکت نمایند   روزنامه ی اطلاعات-2/12/1314شمسی

   -3-شرکت درجشن نهضت بانوان.
   مجلس جشن آقای سید مهدی لاهیجی صاحب دفترنمره 18 وخانم شان ساعت شش بعد ازظهرروز شنبه دوم اسفند ماه درمنزل آقای منصورصادقی گیلانی ازسوی مهدی لاهیجی منعقد گردید.
   دراین مجلس مدیرکل ثبت اسناد کشور ومدیرکل وزارت معارف وعده ای ازنمایندگان مجلس شورای ملی وصاحبان دفاتر اسناد رسمی وعده ای ازمحترمین شهربا خانم های شان شرکت نمودند.
   مجلس مزبورازساعت شش بعدازظهر تا هشت ونیم بعد از ظهر ادامه داشت .تمام صحبت هایی که درمجلس مزبورجاری بود راجع به نهضت ترقی خواهانه ی بانوان ودعا گویی به ذات اقدس همایون شاهنشاهی بود.
   آقای لاهیجی وخانم ایشان از مدعوین پذ یرایی کردند.   روزنامه ی اطلاعات-4/12/1314شمسی
   15 February at 22:11 ·  ·  8 people
  • Reza Tavakoli جناب دکتر متشکرم از کامنت جنابعالی و ذکر وقایع تاریخی این بنای دوستداشتنی ، علاقه شما از وقایع تاریخی و فرهنگی لاهیجان قابل تحسین و احترام است
   16 February at 07:28 ·  ·  3 people

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر