۱۳۹۵ شهریور ۱۲, جمعه

آقا علی مجتبوی ، آقای فرهنگ سرشان به سلامت ، دماغ شان چاق ، لب شان همیشه خندان .

این عکس قشنگ علی مجتبوی را دکتر بهمن مشفقی گرفت
عکس از#دکترمحمدرضاتوکلی
نشان و مدال شیر و خورشید سرخ که دانش آموزان عضو روی لباس نصب میکردند
عکس از#دکترمحمدرضاتوکلی

روی لباس فرم پیش آهنگی دوخته میشد
عکس از#دکترمحمدرضاتوکلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر