۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

لاجونی گپ زئن ولاهیجانی نوشتن

   
لینک صفحه 
لاجونی گپ زئن ولاهیجانی نوشتن

نیشتی ؟ ویریس   نشسته ای ؟ پاشوجورایتن              بلند کرد
فتاشتن               تراشیدن
فکلاشتن            خراش دادن
سرادان               فرستادن
خوتن                خوابیدن
بخوس               بخواب
 هداشتن           سرپا گرفتن بچه برای ادرار  
پتن                  پختن
وامتن                وارسی کردن
وامج                 وارسی بکن بگردش
وگرسن              برگشتن
وگردنه سره ؟       برعکس شده ؟
تودن                 انداختن
تور                    دیوانه
شیت                 خل
داره تور              دیوانه خطرناک
ره بده تور           دیوانه بی آزار
خوسن گودن       سرفه کردن
دار                   درخت
بشکسه خال        شاخه شکسته
ولگ                 برگ
انبرک               بیماری پوستی
جیجاکی            بیماری پوست با زخم و ترشح
عرق گز            عرق سوز پوستی
بیج بیج            مورمور
چنگرباد           گرفتگی تاندون و ماهیچه
گیجگالی         غلغلک
گالوش            کفش لاستیکی
بازارمج            فروشنده دوره گرد
فوتول              رمیده ، سرکش
تلار                بالکن

  تنوی              اطاق پذیرایی خانه 
دماغ وینه زیک   آب بینی
کله انگشت        انگشت کوچک
برزگرخوسی 
مومای             ماما
تترج               مدام پیاپی

زمستون          زمستان

توستون         تابستان

گرمه پئز        روزهای اول و گرم پاییز

گرمه باد         باد گرم

یخ لوله           قندیل یخ 

پیله چله         چله بزرگ چهل روز اول زمستان

   کوچه چله       چله کوچکه بیست روز از یازدهم بهمن تا سی بهمن ماه


آوتخت           تخت آب که ظروف آب و ظرف های شسته را روی آن قرار میدادند

تخت خو         تختخواب

ویجه گیر        دستمال  و دستگیره برای بلند کردن و جابجایی دیگ و ظروف گرم و داغ

پیشاشو           روزه گرفتن روز های قبل از ماه رمضا

نی لوله           ساقه کیاه ن

گرز و گالی       گل و گیاه گالی تالاب


کرنی              وسیله موسیقیایی ایام سوگواری ماه محرم برای ایجاد صدا، ساخته شده از نی و بامبوی های طویل در انتها 


شیپورطویل خمیده از کدوی قالب زده و خشک شده روستای فوزشازده گیلان                    هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر