۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

لاجونی گپ زئن لاهیجانی نوشتن

http://yaranrachehshod.blogspot.com/p/blog-page_93.html
لینک صفه لاجونی گپ زئن و لاهیجانی نوشتن

که که                       کدو حلوایی بخته شده آرد برنج یا گندم زیره شکرمخلوط میشود خمیر گرد گرد در تابه سرخ میشود 

نفته پوت                    ظرف حلبی بیست لیتری نفت
جوت                         الکن
آسمون گورگور             رعد و برق
وارش                        باران
می                           مه
                                             شروم                          مه
سل                          تالاب
سل تی تی                 نیلوفر آبی
نوقول دان                  بانکه شیشه ای
خرشه                        دسرتخم مرغ آرد شیر
ترک                        دسر آرد روغن شکر زعفران
قیقناق                      نیمرو تخم مرغ شکر دارچین
ماهی مورغونه            املت ماهی شور و دودی سرخ شده 
اشپول واویجه            املت تخم ماهی سفید شوریده تف داده شده
رشته خوشکار             شیرینی سرخ کردنی
رشته ختایی              رشته خشک سرخ شدنی
کیش خال                شاخه های شمشادجنگل های کوهستان
واتوره                     هذیان
گوتن    گفتن
قیش  کمر بند
گولی    گلو
پشت و پهلی   پشت و پهلو
بوز   پاشنه 
بوز بلند    پاشنه بلند

په بوز گیر  خرچنگ
پسه قد    قدکوتاه
تال   کام 
ناک تال   کام سقف دهان
چکره    پشت ران 
می چکره شله بود= پشت پای من قوت ندارد
چیکال   مشت
جوئه   فک
دیم   صورت
سیسه    لثه
گیجه گه  گیجگاه ، بالای گوش
آوپیله   طاول
خون دمیر   کبودی
بی وقتی ...؟ اجنه دست داشتن
هفته بیجار   ترشی سبزی
 چوچاق   زولنگ سبزی وحشی 
 بارم بو    نوعی پونه
کبار   تره
خیل   گشنیز
ترنگ زبانئی   اسفناج وحشی
کوتکوتو  پونه وحشی
ترش واش   سبزی   وحشی
هیمه   هیزم
چکلاکشی   بیگاری
ذغال تاچه   کیسه ذغال

پله بنه   ته دیگ

وئیر جلفه   گذر رودخانه گود و ژرف است

بماسه   متورم شد 

خوروم زاک   بچه خوب

آوچین آب چین   کیسه پلاستیکی سلوفان

کارواکن دتر  دختر کاری

آداش  برادر

آقه جون  آقا جون

هنده   بازهم

تسک  دلتنگ

توک  نوک

   اویسی     هوو 

آوخوری     لیوان

گاز           دندان


ازه گاز      دندان دائمی

تور بیلی    خل

پیلاقه        پدر بزرگ

پیله خنم    مادر بزرگ

فیچین      انتخابی برداشتن

فشکه زئن      کنار کش شور ت و پیژامه قراردادن و مخفی کردن


چئن       چیدن  زایمان کردن

امادرم     دارم میام

پوشکاله   تفاله

دودن     ریختن 

پله دودن  پلو کشیدن

یئن خریدن

دمیشک  قبلآ

کوزه میین انارپته ویتم می دست پیچاکا بو
مورسون ، مورسان، مثل مانند ، لک لک مورسون راه شنه .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر