۱۳۹۵ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

نوشته ها و لغات لاهیجانی _لطفآ برای کامل شدن تصحیح کنید و مشارکت بفرمایید_نوشته_محمد رضاتوکلی

بعضی از نوشته و لغات لاهیجانی
آو                    آب
آو کونوس          میوه ازگیل نرم شده داخل آب
کله سر خور       کسی که از ظرف روی اجاق میخورد
کیناسین کیناسین راه شوئن    با نشیمن راه رفتن
دخسئن  خشکه اخته    خیس کردن اخته خشکه ، خمس
پیلیس           نیشگون
فوخوس          فشار
دکو               تنه زدن
هالوچین          تاب
گاره               گهواره
هاکه شیین      کشیدن
هکش             بکش
دکه شین         سفت کردن
دوستن            بستن
دود                ببند
سرومچه          سر و دهان
سرودیم           سر و صورت
آغوز               گردو

آغوز دار           درخت گردو

واسئن             مالیدن


دسکلاپ          دست زدن کف زدن تشویق کردن

نوشته محمد رضاتوکلی

http://yaranrachehshod.blogspot.com/p/blog-page_93.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر