۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

حیران_ اسحاق سهرابی خواننده ترانه فلکوریک حیران حیرانه راباگویش شرق گیلان خوانده است . بتازگی چندین ترانه وکلیپ از سهرابی در انترنت انتشار یافته است

برای دیدن کلیپ حیران حیرانی باصدای جناب اسحاق سهرابی
 لینک بالارا کلیک بفرماییدحیرق حیرونی
 حیرون حیرونی قهرنکن جانی
 شیر شیربانه بیه بشیم خونه من تی قربونه
سانه تومان دوکودی بیه بشیم خونه
مره ماحل نوکودی بیه بشیم خونه
حیرون حیرونی قهرنکن جانی
حیرون حیرونی قهرنکن جانی

دیاره آب بومای پورده ببرده
دیاره آب بومای پورده ببرده
من و می یارکه دیله ببورده
پورده سازان بیاین پورده بسازین
من و می یارکه دله بسازین
حیرون حیرونی قهرنکن جانی
حیرون حیرونی قهرنکن جانی

اوخونه جه کی شینه هیچ رای نداره
اولاکوی کی شینه نامزد نداره
لاکولاکو بیه مو نامزد تو
دوسال خدمت کنم بر مادرتو
تلارکه جوئر شده بوم یته بوخوندم
تلارکه جوئر شده بوم یته بوخوندم
یته پله جیر بامابوم خدا دوخوندم
عزیر بودای تویی یار پرستار
اگه می یار نبو جون مرگ پرستار
حیرون حیرونی قهرنکن جانی
حیرون حیرونی قهرنکن جانی


نوشته محمد رضاتوکلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر