۱۳۹۵ شهریور ۲۲, دوشنبه

اسفند ماه پربرف سال بیست و هشت جلوی ژاندارمری لاهیجان از راست خوش سرور رمضانعلی پاکپورحسین قطب تحریری از عکسهای دکتر هوشنگ خوش سرور که ازپدرش بیادگارداشته است و تشکرما از ایشان.

خوش سرور _ رمضانعلی پاکپور _ حسین قطب
وکارگری که درحال پاک کردن پیاده رو است 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر